Home » Biologia Ympäristöekologia by Kimmo Lahti
Biologia Ympäristöekologia Kimmo Lahti

Biologia Ympäristöekologia

Kimmo Lahti

Published 2008
ISBN :
Paperback
204 pages
Enter the sum

 About the Book 

Biologia Ympäristöekologia on uusi, monipuolinen, käsikirjamainen lukion biologian syventävän kurssin oppikirja. Se käsittelee runsain esimerkein ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia, mutta myös keinoja estää niiden syntyä sekäMoreBiologia Ympäristöekologia on uusi, monipuolinen, käsikirjamainen lukion biologian syventävän kurssin oppikirja. Se käsittelee runsain esimerkein ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia, mutta myös keinoja estää niiden syntyä sekä korjata tehtyjä virheitä.Ensimmäisessä luvussa kerrataan ekologiaa ja johdatellaan ympäristöekologisiin aiheisiin. Toinen luku käsittelee aineiden kiertoa elävässä ja elottomassa luonnossa, kolmas ihmisen alkuaineiden kiertoon aiheuttamia häiriöitä kuten kasvihuoneilmiötä.Neljäs, laaja luku valaisee biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden, luonnonkirjon merkitystä, vähenemistä sekä biodiversiteetin suojelun keinoja. Viidennessä luvussa perehdytään suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden ympäristöongelmiin. Kirjan päättää luku kestävästä kehityksestä, maailmanlaajuisesta, alueellisesta ja paikallisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.Kirjassa on runsaasti tehtäviä opiskelun tueksi - myös aineisto- ja ylioppilastehtäviä, sillä ympäristöekologian kurssin asiat kuuluvat reaalikokeen piiriin. Asiakokonaisuuksien loppuun kootut asvainkäsite- ja ydinasialuettelot auttavat kertaamaan keskeistä sisältöä kokeita ja ainereaalikoetta varten. Kirjan vinkkitaulukoissa on listattu ympäristöekologian kurssin ja muiden oppiaineiden sekä toisaalta sen ja muiden biologian kurssien yhteisiä ja toisiinsa liittyviä sisältöjä ainereaalikokeeseen valmistautumiseksi.Ympäristöekologian kurssiin kuuluu pieni tutkimus, jonka tekoon opiskelija saa vihjeitä kirjan ohjeista. Opiskelua tukee myös erittäin laaja ympäristöekologian käsitteistö, jossa on keskeisten termien selitykset ja englanninkieliset vastineet.